Nieuws

mars@wkbexpert

Proefproject met de wkb-expert

Uw kwaliteit? Onze hoofdzaak! wkb-expert bereidt zich grondig voor op de implementatie van de Wet Kwaliteitsborging. Wij zijn op zoek naar partners die samen met ons een proefproject willen opstarten om ervaring op te doen met kwaliteitsborging in vergunningverlening en toezicht bij bouwprojecten. Wij hebben interesse in alle type projecten die vallen binnen gevolgklasse 1.…

View details
Bouwen of verbouwen in 2024_ Hou rekening met de Wkb
Gaat u bouwen of verbouwen?

Rondom de bouwvergunning gaat er wat veranderen. Voor veel bouwwerken gaat u niet meer naar de gemeente voor een vergunning maar moet u een zogenoemde kwaliteitsborger inschakelen. Hieronder leest u wat er gaat veranderen en wat u moet doen als u gaat (ver)bouwen. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)Gebouwen moeten veilig, gezond, bruikbaar en…

View details