11 april 2023

Gaat u bouwen of verbouwen?

Bouwen of verbouwen in 2024_ Hou rekening met de Wkb

Rondom de bouwvergunning gaat er wat veranderen. Voor veel bouwwerken gaat u niet meer naar de gemeente voor een vergunning maar moet u een zogenoemde kwaliteitsborger inschakelen. Hieronder leest u wat er gaat veranderen en wat u moet doen als u gaat (ver)bouwen.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
Gebouwen moeten veilig, gezond, bruikbaar en duurzaam zijn. Om hiervoor te zorgen stelt de overheid regels waar gebouwen minimaal aan moeten voldoen. De Wkb heeft als doel om te waarborgen dat gebouwen ook aan die regels voldoen. De bouw is hier zelf verantwoordelijk voor en onder de Wkb controleert een kwaliteitsborger of dat ook zo is.

Op de achterkant van de factsheet (zie link naar het originele bericht onderaan) vindt u een stap-voor-stap uitleg van bouwen onder kwaliteitsborging.

Wat is een kwaliteitsborger?
Een kwaliteitsborger is een onafhankelijk bedrijf dat het ontwerp en de uitvoering van bouwplannen controleert. De kwaliteitsborger kijkt mee bij de uitvoering en geeft achteraf een verklaring af als aan de bouwregels is voldaan. Een kwaliteitsborger moet daarom voldoende kennis en ervaring hebben met alle aspecten van de bouwregels. Heeft u een kwaliteitsborger nodig, vraag dan uw aannemer of kijk in het Landelijke Register.

Voor welke bouwactiviteiten schakelt u een kwaliteitsborger in?
Niet voor alle bouwactiviteiten is een kwaliteitsborger nodig. Voor veel kleine verbouwingen waarbij de constructie niet verandert en ook de brandveiligheid niet in het geding is, is geen vergunning nodig. Gaat u een woning, een bedrijfshal of een fietsbrug bouwen dan moet u wel een kwaliteitsborger inschakelen. Voor grotere gebouwen blijft de gemeente nog een aantal jaren de vergunning verlenen.

Voor welke bouwactiviteiten u een kwaliteitsborger moet inschakelen of een vergunning aanvragen vindt u via het Omgevingsloket en in de folder De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: gevolgklassen.

Bron: Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

Bekijk hier het originele bericht.