De Wet Kwaliteitsborging

De invoering van de Omgevingswet (ow) en de daaraan gekoppelde Wet Kwaliteitsborging (wkb) op 1-1-2024 heeft invloed op het proces waarbij gemeentelijke overheden een omgevingsvergunning afgeven. In het huidige stelsel is een omgevingsvergunning primair opgebouwd uit 2 thema’s;

  1. De planologische toets (o.a. welstand, bestemmingplan, omgevingsfactoren)
  2. De technische toets (o.a. bouwbesluittoets, constructies, controle op de bouwplaats)

Vanaf 1 januari 2024 vervalt de technische toets bij de gemeentelijke overheid en dient hier een private gecertificeerde kwaliteitsborger voor te worden geraadpleegd.

De kwaliteitsborger wordt overeenkomstig de richtlijn BRL5019 verantwoordelijk voor;

  • Deel 00 – Algemeen
  • Deel 01 – Coördinatie (inclusief algemene bouwkunde)
  • Deel 11 – Planbeoordeling – Constructieve veiligheid
  • Deel 12 – Planbeoordeling – Brandveiligheid
  • Deel 13 – Planbeoordeling – Bouwfysica
  • Deel 14 – Planbeoordeling – Installaties
  • Deel 20 – Toezicht op de bouw
  • Deel 99 – Afgifte van de Verklaring